Arbeidinspectie

Arbeidsinspectie gaat inspecties uitvoeren.

De Arbeidsinspectie (AI) gaat dit jaar in de sector metaal inspecties uitvoeren in de periode januari tot en met december 2012. Tijdens de inspecties zal vooral gekeken worden naar de arbo-aspecten: machineveiligheid en lasrook.

Machineveiligheid

Bij machineveiligheid richt de Arbeidsinspectie zich voornamelijk op onderstaande machines: draaibanken, boormachines, kantbank, excenterpers, metaalwals, metaalzaag, metaalschaar, bandschuurmachine, zetbank en ponsknipmachine.

Specifiek hierbij aan te merken is dat wat machineveiligheid betreft er dit jaar in het bijzonder gekeken wordt naar de afscherming van boor en boorkop bij boormachines en klauwplaat van draaibanken.

De termijnen om machines zonder afschermkap in de orde te maken zijn:

  • voor machines waar de kap van oorsprong niet op zat : zes maanden
  • voor machines waar de kap bij zit, maar eraf gehaald is: direct (ligt ernaast) of een korte termijn (twee weken als de kap er wel was, maar nu niet meer)

Lasrook

Omdat de grenswaarde voor lasrook per 1 april 2010 terug gaat naar de gezondheidskundige grenswaarde van 1mg/m3, zal pas vanaf dat moment op dat onderwerp geinspecteerd gaan worden.

 

Zowel voor veiligheidsinspecties als aanbrengen van veiligheidsaanpassingen kan JOVI hierin iets voor u betekenen. Tevens verzorgen wij een workshop "Machineveiligheid". Een ongeval zit in een klein hoekje.


Meer informatie >>
Arbeidsinspectie machineveiligheid 5xbeter

Deel deze pagina: