Richtlijn Arbeidsmiddelen

Europees Parlement en Raad hebben een nieuwe EU-richtlijn afgekondigd ter wille van duidelijkheid en ordening van de vorige Richtlijn 89/655/EG. Deze nieuwe EU Richtlijn 2009/104/EG trad op 23 oktober 2009 in werking. Deze EU Richtlijn wordt ook wel de Richtlijn Arbeidsmiddelen genoemd.

In de praktijk blijkt dat de risico's van arbeidsmiddelen vaak onvoldoende of niet beoordeeld zijn. Uit een degelijk uitgevoerde Risico-inventarisatie en -evaluatie komt niet zelden naar voren dat de belangrijkste gevaren zich in het machinepark manifesteren. Daarom dient hiervoor een risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Een risicobeoordeling is een tijdrovend proces en vergt veel kennis van zowel de Richtlijnen als de normen. In de 'Gebruiksfase' van alle arbeidsmiddelen zijn eisen gesteld aan bijvoorbeeld onderhoud, periodieke inspecties en keuringen, maar ook aan opleiding en instructie van werknemers.

Op grond van de Arbowet bent u verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen die u aan uw personeel ter beschikking stelt, ook als machines voorzien zijn van CE-markering. JOVI neemt als specialist op dit gebied een niet onbelangrijke rol op zich. Als een bedrijf de zaak goed voor elkaar heeft, is het een betere gesprekspartner voor de Arbeidsinspectie en is de kans op problemen bij voorbaat klein.

EU RICHTLIJN 2009/104/EG

Bestand Grootte
richtlijn arbeidsmidde... 805.80 KB Download

Meer informatie >>

Deel deze pagina: