RI&E

Iedere werkgever in Nederland is verplicht om te allen tijde een actuele RI&E te hebben, voor elk van zijn arbeidsmiddelen.

In het verlengde van de workshop '(machine)veiligheid in het onderwijs', hebben wij nu het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie in ons pakket opgenomen.

De RI&E is een uitbreiding op de huidige veiligheidsinspectie. Tijdens een veiligheidsinspectie wordt in principe alleen het arbeidsmiddel geïnspecteerd, terwijl er bij een RI&E ook factoren als bijvoorbeeld de omgevingsveiligheid, de mate van toezicht en de duidelijkheid en correctheid van veiligheidsinstructies worden meegenomen. Met een RI&E hebt u een zo volledig mogelijk overzicht van de veiligheidsknelpunten binnen uw werkplek. We leveren een plan van aanpak op basis van de prioriteiten (risicoklassen) welke u natuurlijk, indien wenselijk met advies, kunt aanpassen aan uw eigen voorkeur. De RI&E wordt uitgevoerd volgens de NEN EN ISO 14121-1 norm of, indien u dit wenst, volgens de Fine & Kinney -methode.

Deel deze pagina: