Veiligheidsinspectie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. JOVI is gespecialiseerd in veiligheidskeuringen van machines.

Een van de taken van de Europese Unie is om richtlijnen op te stellen, welke de veiligheid voor werknemers moeten vergroten. Elke lidstaat van de Europese unie is verplicht deze richtlijnen binnen een gestelde periode in de nationale wetgeving op te nemen, in Nederland worden deze richtlijnen geïmplementeerd in de Arbowet.

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Zeker de machines moeten aan alle eisen voldoen, aangezien de gevolgen van een ongeval met een machine vaak zeer groot zijn. Deze eisen zijn vastgesteld in de (Bijzondere) Richtlijn arbeidsmiddelen en de Machinerichtlijn. De Machinerichtlijn is van toepassing op alle machines die na 1995 op de markt zijn gebracht of voor het eerst in gebruik zijn genomen en hieraan is de CE-markering verbonden. De Richtlijn arbeidsmiddelen is van toepassing op alle arbeidsmiddelen.

JOVI is gespecialiseerd in veiligheidskeuringen van machines, volgens deze richtlijnen.

Harde leerschool

Ongeval door ontbrekende afscherming op boormachine.

Een leerling metaalbewerking raakt gewond door een kolomboormachine. Onderzoek wijst uit dat het werktuig onvoldoende is beveiligd. Amputatie van twee vingers bij de leerling en boete van € 7500,- door de Arbeidsinspectie voor de school zijn het gevolg.

Lees hier de complete tekst. Periodieke inspectie en beveiligen van machines zijn geen overbodige luxe.

Deel deze pagina: