Workshop machineveiligheid & VCA in het praktijklokaal

In 2011 wordt opnieuw een workshop machineveiligheid & VCA in het praktijklokaal gegeven. Zie hieronder voor meer informatie en inschrijfmogelijkheden.

Bestand Grootte
workshop machineveilig... 507.23 KB Download

Workshop Machineveiligheid

Het hoofdthema van de workshop is machineveiligheid, hiernaast worden de meest voorkomende risico’s binnen het bedrijfsleven ten aanzien van machines behandeld.

De workshop is bedoeld voor werknemers, docenten en managers. Geprobeerd is om de workshop zo objectief mogelijk te houden. Er wordt dan ook niet ingegaan op specifieke oplossingen, maar meer op het constateren van risico’s en hoe hiermee om te gaan. Rode draad hierbij is de Risco Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

De volgende punten worden m.b.v. een presentatie behandeld:

  • Wet- en regelgeving in Nederland
  • Richtlijnen en normen (CE-markering e.d.)
  • Verplichtingen van de werkgever
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie
  • Arbeidsinspectie
  • Veiligheid in de praktijk


Naast de presentatie wordt met de deelnemers (aan de hand van foto’s of, indien mogelijk, een rondgang door een praktijklokaal) een fictieve RI&E uitgevoerd. Gedurende de hele workshop is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Voor aanvang van de workshop krijgt iedere deelnemer hand-outs om aantekeningen te maken.

De duur van de workshop bedraagt 1 dagdeel. De workshop kan zowel intern (op het bedrijf), als extern (bij JOVI of een andere locatie in overleg) worden gegeven. Wanneer u kiest voor de workshop bij JOVI, kunt u eventueel ook per persoon inschrijven.

Deel deze pagina: