Aanbrengen van veiligheden

De wet stelt hoge eisen aan de veiligheid van machines.

Nieuwe machines dienen te voldoen aan de Machinerichtlijn en horen voorzien te zijn van de CE-markering. Toch is deze markering geen garantie voor een veilige machine, het geeft slechts aan dat de fabrikant vermoedt dat zijn machine aan de eisen voldoet en dus veilig is voor gebruik. De werkgever die de machine beschikbaar stelt aan zijn personeel is echter verplicht om per machine een risico inventarisatie te (laten) maken, om zo vast te stellen of deze wel degelijk over voorzieningen voor alle gevaren binnen het bedrijf beschikt. Vooral voor bijvoorbeeld scholen is het vermoeden van de fabrikant vaak onvoldoende, aangezien hier vrijwel alleen ondeskundige personen met de machines werken. De werkgever is altijd de eindverantwoordelijke.

Beschermkappen, noodstoppen, nulspanningsbeveiligingen, etc. Wij kunnen alle mogelijke beveiligingen op uw machines aanbrengen, om ervoor te zorgen dat uw werknemers de werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Ook oudere machines kunnen wij zo aanpassen dat zij volledig aan de huidige stand der techniek voldoen. Wanneer u aan uw zorgplicht hebt voldaan, zal de kans op ongevallen zo klein mogelijk zijn en bent u grotendeels ingedekt als er onverhoopt toch iets mis mocht gaan.

Deel deze pagina: